Χειροποίητα

"ΜΕΣΙΑΣ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "Messiah 1716". Κατασκευαστηκε το 2004.

“Μεσσίας” μπροστά όψη

“Μεσσίας” πίσω όψη

“Μεσσίας” πλάγια όψη

"ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "betts 1704". Κατασκευαστηκε το 2005.

“Άκτιστο Φως” μπροστά όψη

“Άκτιστο Φως” πίσω όψη

“Άκτιστο Φως” πλάγια όψη

"ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "SHACCONE 1725". Κατασκευαστηκε το 2006.

“Άξιον Εστί” μπροστά όψη

“Άξιον Εστί” πίσω όψη

“Άξιον Εστί” πλάγια όψη

"ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΕΣ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο giuseppe guarneri "KANONE 1743". Κατασκευαστηκε το 2006.

“Δέκα Παρθένες” μπροστά όψη

“Δέκα Παρθένες” πίσω όψη

“Δέκα Παρθένες” πλάγια όψη

"ΘΑΒΩΡ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "CLISBEE 1669". Κατασκευαστηκε το 2007.

“Θαβώρ” μπορστά όψη

“Θαβώρ” πίσω όψη

“Θαβώρ” πλάγια όψη

"ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "MILANOLLO 1728". Κατασκευαστηκε το 2009.

“Τω Καίσαρι” μπροστά όψη

“Τω Καίσαρι” πίσω όψη

“Τω Καίσαρι” πλάγια όψη

"ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "EX FEZER 1694". Κατασκευαστηκε το 2014.

“Εν τούτω Νίκα” μπροστά όψη

“Εν τούτω Νίκα” πίσω όψη

“Εν τούτω Νίκα” πλάγια όψη

"Ο ΑΡΧΩΝ" Ακριβες χειροποιητο αντιγραφο Stradivari "IL CREMONESE 1715". Κατασκευαστηκε το 2015.

“Άρχων” μπροστά όψη

“Άρχων” πίσω όψη

“Άρχων” πλάγια όψη